بانوی زرد

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

54

نمی تونم آدمهای که خوشون رو دست کم می گیرند و هر طوری هست می خوان ثابت کنند از همه بدبخت تر هستند رو درک کنم. چطور یه آدم می تونه اینقدر خودش رو ضعیف و کوچیک بدونه؟

مشق خواستن