بانوی زرد

۳ مطلب با موضوع «روزنوشت» ثبت شده است

58

هیچ وقت اجازه ندهید آدمها آشغال های ذهنی و افکار مسموم خودشون رو روی سر شما خالی کنند و همینطور هیچ وقت آشغال های ذهنی و افکارمسموم خودتون رو روی سر کسی خالی نکنید.

57

اگر هراس داریم آنچه را نزدیکان مان درباره ی ما می گویند بشنویم،باید کمی بیشتر فکر کنیم.این یعنی انکار. انکار یعنی حتی فکرش را هم نکن که من در حال دروغ گفتن به خودم هستم. تنها هنگامی از بازخوردها هراس داریم که بدانیم در حال دروغ گفتن به خودمان هستیم. اگر صادقانه بدانید آنچه دیگری درباره ی شما فکر می کند عاری از حقیقت است، برایتان اهمیتی نخواهد داشت که او چه فکری درباره ی شما دارد. هنگامی که ما خود را فریب داده ایم است که حرف های دیگران برایمان مهم است و ما نسبت به آنها حساس می شویم یا واکنش نشان می دهیم.

" از کتاب جوجه اردک زشت درون به قویی زیبا تبدیل خواهد شد نوشته دبی فورد"

یکی از کتابهایی خوبی که در این مدت خوندم این کتاب بود. زمانی که شروع به خوندن این کتاب کردم داشتم با احساسات بدی دست و پنجه نرم می کردم. کتابی بود که کمک کرد بتونم احساساتم رو کنترل کنم و حال خوب رو دوباره به خودم هدیه کنم. امروز که دوباره داشتم قسمتهایی از کتاب رو که علامت زده بودم رو می خوندم یادم اومد وقتی اولین بار این کتاب رو میخوندم بعضی از بخش های کتاب مثل یک سیلی به صورتم خورده میشد و حالیم می کرد به خودم بیام. کتابی هست که پیشنهاد می کنم حتما بخونید.

56

چقدر دلم می خواد بنویسم. توی این مدت خیلی چیزها رو پشت سر گذاشتم. که اگر وقتی بود می نویسم. کتابهای خوبی خوندم. فیلم های خوبی دیدم و...

این روزها فقط می خوام توقف نکنم و فقط رو به جلو حرکت کنم.