بانوی زرد

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

29

بیخودی بیدارم. از این اصرار عجیب خودم برای بیدار ماندن متعجبم.