بانوی زرد

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

53

دلم براش سوخت. دکتر یه چیزای بهش گفته بود و اون می ترسید که نتونه بچه دار بشه. استرس داشت و بغض کرده بود. تنها کاری که می تونستم براش بکنم این بود که بهش روحیه بدم. اون طوریش نیست حالش خوب میشه. اون می تونه بچه دار بشه.