بانوی زرد

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

...

چقدر درد داشت شنیدن اون همه درد از آدمهایی که دردهاشون رو همیشه پنهان می کردند.