بانوی زرد

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

51

روزها به سرعت می گذرند. اسفند ماه آغاز شد و چند روز بعد سال نو می آید و اولین ماه سال بعد شروع می شود. اسفند ماه باید ماه متفاوتی برایم باشد. خدایا به امید تو. دستانم را محکم تر از همیشه بگیر.